Bộ sưu tập: LƯỠI CÂU ĐƠN ĐÀI

Tổng hợp các loại lưỡi săn cá lớn, câu chép , rô, trắm cỏ , tổng hợp.

Chuyên câu trắm đên, chép cỡ lớn, trắm cỏ và các loại cá ao hồ tự nhiên và dịch vụ.

Tất cả sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ các nhà sản xuất uy tín trong bộ môn câu đơn đài